belastingvoordeel schilderen

15% belastingvoordeel schilderen van uw woning

Het BTW-tarief voor het schilderen en stukadoren van huizen van 2 jaar en ouder is verlaagd van 21% naar 6%. Eerder gold dit 6%-tarief alleen voor huizen die ouder zijn dan 15 jaar.

De BTW-verlaging van 15% betreft een aantrekkelijke regeling voor het schilder- en stukadoorswerk van particuliere woningen van 2 jaar of ouder. Dit geldt voor zowel de binnen- als de buitenkant van de woning en zowel huur- en koopwoningen.
Als peildatum geldt de datum van eerste ingebruikneming, volgens de Gemeentelijke Basisadministratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Particulier bewoond

Het verlaagde tarief is van toepassing bij: particuliere koopwoningen, huurwoningen (van woningcorporaties en dergelijke) die door particulieren worden bewoond, bejaardentehuizen, aanleunwoningen, verpleeg- en verzorginginstellingen, studentenflats.
U behoeft dus geen eigenaar van de woning te zijn; wél moet de woning (permanent) door particulieren worden bewoond.

6% BTW-tarief voor woningen van 2 jaar en ouder

Wanneer uw woning aantoonbaar ouder is dan 2 jaar, komt u in aanmerking voor het 6%-tarief. Is uw woning ouder dan 2 jaar, dan kunt u dit eenvoudig aantonen middels ondertekening van de ouderdomsverklaring, die u van ons bij de offerte ontvangt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verlaagde BTW-tarief kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u via deze link de exacte regelgeving op de website van de Belastingdienst nalezen.